Modul nostru de lucru, Paşii către succes !

1. STRATEGIA

Programăm o întâlnire pentru a stabili strategia ce o adoptăm. publicul ţintă şi alte aspecte privind datele proiectului.

2. CONCEPEREA

Realizarea unei machete, precum şi stabilirea materialelor de tip text sau imagine ce vor fi folosite pentru proiectul iniţiat.

3. EXECUŢIA

Execuţia propriu-zisă a proiectului folosind materialele şi tehnologiile stabilite de comun acord în etapele anterioare.

4. TESTAREA

Prezentarea proiectului precum şi testarea funcţionalităţii. Finisarea acestuia în vederea obţinerii unui produs final.

5. LANSAREA

Lansarea proiectului în mediul online sau non-virtual precum şi promovarea acestuia dacă se impune.